Umbes 40 000 särasilmset noort saatis nädalavahetusel üle Eestimaa lendu sõnumi «Mina jään». Näis, kui paljud neist seda lubadust ka peavad, kuid minemiste, tulemiste ja jäämiste üle on laulu- ja tantsupeo seekordne moto pannud mõtlema rohkem kui kunagi varem, ja mitte ainult neid, kes elu ristteel valikuid tegemas.

Minemisele ja jäämisele mõeldes meenub mulle alati meie enda perekonnas juhtunu. Ka üle 70 aasta tagasi paljud läksid, suurem osa siiski jäi. Jäi ka minu vanaisa, leides end rindelt tulles üksi koos kolme väikelapsega ... Tema naine, minu vanaema, oli lahkunud. Hirmust.

Pole minu asi teda või ükskõik keda oma valikute pärast hukka mõista, eriti kui pole ise end samadel kingadel pitsitada lasknud. Seda rohkem väärib aga imetlust 25aastane Daisi, kellest seekordses ajakirjas juttu teeme. Tema tegi otsuse, et jääb igal juhul – ka siis, kui algaks sõda. Enamgi veel, see noor vapper naine on valmis Eesti eest võitlema. Sellest lugedes oli peaaegu võimatu jätta ka endalt küsimata: mida teeksin, kui valida on ellu- või Eestisse jäämise vahel? 2015. aastal tehtud uuring näitab, et tervelt 62% eestlastest on valmis võõrvõimu rünnaku korral relva haarama ... Muljet avaldav hulk sel individualismi ja inimelu ülimaks väärtustamise ajastul!

Mida teeksid sina? Kuigi, jah, mina sellele küsimusele praegu vastata ei oska. Ükskõik kui kõrged on aated, näib võimatu ennustada, milliseks kujuneb valik reaalse ohuga silmitsi seistes – kui suur on hirm, mis paneb isegi oma lapsed hülgama. Tahaks väga loota, et elu meie käest seda vastust ka kunagi ei nõua.

Seetõttu küsigem hoopis, mida teha selleks, et praegu Eestist juba teistel põhjustel laia maailma minevad noored ka tagasi tuleksid. Nii nagu tuli pärast õpinguid tagasi meie teine peategelane Grete, kes loob nüüd oma ande ja hariduse toel lummavaid kunstiprojekte. Meist kõigist sõltub, et võõrsil olijad näeksid oma valikute rohkuses Eestit avatud ja uuendusliku, mitte vaenava ja tagurliku paigana, et nad näeksid siin rohkem võimalusi kui piiranguid. Näeksid mesipuud, mille poole lillest lillesse lennata, nagu lauldi pühapäeval.

Sel nädalal soovitame …

  • võtta eeskuju vanematest, kes toetavad oma laste pürgimusi. Lk 18 ja 22
  • mõtiskleda selle üle, kuidas mõjub kandjale tätoveering. Lk 28
  • leida endale lõpuks ometi tervisele ohutu deodorant. Lk 36